Terapia metodą PNF

terapia metodą PNFMetoda PNF jest to jedna z najbardziej znanych koncepcji fizjoterapeutycznych już od lat 40- tych ubiegłego wieku. Metoda powstała w 1946 r. w Kalifornii, dzięki współpracy neurofizjologa dr Hermana Kabata oraz fizjoterapeuty Maggie Knott. Koncepcja stanowi kompleksowy system oddziaływania terapeutycznego, który oparty jest na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych z dziedziny neurofizjologii, biomechaniki oraz analizy chodu. Istota koncepcji zawarta jest w nazwie: proprioceptywne- dotyczące receptorów ciała, oraz nerwowo mięśniowe torowanie- ułatwienie ruchu.

Głównym celem terapii jest pomoc w osiągnięciu jak najwyższej sprawności ruchowej. Metodę PNF, stosuje się w celu odtworzenia utraconej funkcji mięśnia przez wytworzenie nowych wzorców ruchowych. Oprócz istotnego aspektu wzmocnienia mięśni, najważniejsze jest wypracowanie prawidłowej funkcji, która została uszkodzona lub zniekształcona w wyniku choroby, czy nieprawidłowych nawyków życia codziennego.

Metoda PNF prowadzi to torowania ruchów, przez tworzenie nowych połączeń nerwowo-mięśniowych . W terapii wykorzystywane są odruchy warunkowe, które służą do nauki potrzebnych wzorców ruchowych kontrolowanych przez ośrodki korowe pola czuciowe i ruchowe oraz ośrodki scalania i integracyjne. Taka stymulacja wpływa pośrednio na korekcje zaburzeń funkcji motorycznych.

Korzyści z pracy w Koncepcji PNF to :

 • metoda przyjazna dla pacjenta– oparta na bezbolesnej pracy, wykorzystującej silne i sprawne odcinki ciała oraz umiejętności chorego do ułatwiania reedukacji utraconych funkcji,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa w terapii wynikający z integracji zabiegu z diagnostyką,
 • możliwość pracy z chorym na każdym poziomie dysfunkcji,
 • edukacja pacjenta oparta na wspólnym planowaniu terapii oraz kontynuacji ćwiczeń w formie programu domowego,
 • niewielkie wymagania sprzętowe,
 • duża, widoczna efektywność prowadzonej terapii.

Wskazania:

 • Pourazowe porażenia i niedowłady,
 • Urazy rdzenia kręgowego,
 • Udary mózgu,
 • Choroby nerwowo mięśniow,
 • Dystrofie mięśniowe,
 • Stwardnienie rozsiane,
 • Skoliozy,
 • Zaburzenia neurologiczne,
 • Urazy ortopedyczne,
 • Nauka chodu lub doskonalenie techniki chodu.

Comments are closed