Kinezyterapia

rehabilitacja kinezyterapiaKinezyterapia wykorzystuje ruch jako środek leczniczy. Najczęściej wykorzystywana jest we wszelkiego rodzaju schorzeniach i dysfunkcjach układu ruchu – bólach kręgosłupa, wadach postawy, po udarze mózgu, zawale serca, chorobach reumatoidalnych czy przed porodem. Prawidłowo prowadzone ćwiczenia rehabilitacyjne znacząco przyspieszają leczenie i powrót do pełnej sprawności.

Cele kinezyterapii:

  • przywrócenie możliwie największej sprawności fizycznej
  • przywrócenie ruchomości w stawach, siły i wytrzymałości mięśni
  • poprawa funkcji układu nerwowego, optymalizacja czynności ośrodkowego układu nerwowego
  • poprawa wydolności narządowej; układu oddechowego i sercowo-naczyniowego
  • korekcji wad postawy i patologicznych wzroców ruchowych

Comments are closed